MV PILIHAN : LeeSsang - Tears Feat. Eugene ( The Seeya )
On Jumaat, 16 Julai 2010
2

malaysiacrime

Malaysiacrime.com?, anda pernah dengar atau mengetahui mengenai laman sesawang ini?. Jika tidak, mari saya kenalkan anda perihal laman sesawang Malaysiacrime.com ini. Seperti apa yang dinyatakan oleh penyedia laman sesawang Malaysiacrime, ini adalah satu – satunya laman sesawang yang memetakan kawasan di mana pernah berlaku jenayah seperti kes samun, kes pecah rumah, kes ragut dan banyak lagi kes jenayah yang menjadi kebimbangan kita selama ini.

Diintegrasikan dalam peta google maps, malaysiacrime.com juga ada menyediakan aplikasi yang boeh dioperasikan di dalam telefon Apple Iphone yang dibangunkan secara open source, dimana ianya boleh dimuat turun secara percuma.

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, anda boleh ke laman utamanya di link ini malaysiacrime.com. Di sana anda dapat memerhati jenayah yang pernah dicatatkan si sekitar negara kita Malaysia, malah anda juga boleh membuat catatan di mana jenayah pernah berlaku di sekitar anda untuk peringatan kita bersama.

Disini juga saya sertakan link artikel lengkap mengenai malaysiacrime.com iaitu disini Artikel Mengenai Malaysiacrime dan sekali ini link laman sesawang utama Malaysiacrime.com.

2 Komen disini:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...